Her türlü küfür, şirk ve ilhada karşı Allah’ın varlığını, birliğini,

İslâm’ın yüceliğini ve Kur’an-ı Kerim’in üstünlüğünü savunmak anlamına gelir.

İ’lây-ı Kelimetullah, Allah kelâmını (Kur’an-ı Kerim ve O’nun hükümlerini)

yüceltmek, savunmak ve Allah’ın emrettiği şekilde yaşamak demektir.

"Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür.

" temel ilkesine inanmak ve Allah (C.C.)’ın mukaddes hükümlerini

ve ölçülerini insanların yaşadığı yeryüzünün

her noktasına ulaştırma gayreti içinde olmak demektir.

İ’lây-ı Kelimetullah, Kelime-i Tevhid nurunu bütün gönüllere ve kafalara nakşederek,

bütün sahte tanrıları, bütün kanlı dikdatörleri ve bütün putları yıkmak demektir.

İnsanları sömüren,

ezen ve alçaltan her çeşit batıl inanca karşı mücadele etmek demektir.

İ’lây-ı Kelimetullah davası herşeyden önce

Allah’tan başka ilah yoktur gerçeğini görmeye,

bildirmeye ve daha sonra da bunu yayma ve yüceltmeye bağlıdır.

Her müslümanın ilk görevi,

kendini, ailesini, milletini ve topyekün insanlığı

sahte mabudların tasallutundan kurtarmaktır.