HHPortal 1,413,307 Üye | 616,412 Konu | 5,103,912 Mesaj | 765 Online
Go Back   HHPortal > Kültür - Sanat - Tarih - Biyografi - Şiir > İslam ve İnsan > Dualar

Namazda Okunan Dualar & Sureler

 İslam ve İnsan Katagorisinde ve  Dualar Forumunda Bulunan  Namazda Okunan Dualar & Sureler Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Sübhaneke Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük) * Ve celle ...


Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 04-10-2006, 08:10 PM   #1
SaFRaNBoLu
Misafir
 
Üyelik tarihi: Oct 2006
Mesajlar: 3
Teşekkürleri: 0
3 mesajına 65 kere teşekkür edildi.
Zuupla
Namazda Okunan Dualar & Sureler Namazda Okunan Dualar & Sureler

takipci satin al

SübhanekeSübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük)
* Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Ettehiyyâtü


Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

Allâhümme Salli


Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allâhümme Barik


Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Rabbenâ âtinaRabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

RabbenâğfirlîRabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb.

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Kunut Duaları


Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.Fatiha SûresiOkunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Fil Sûresi


Okunuşu: Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

Anlamı: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

Kurayş Sûresi


Okunuşu: Li'î lâfi Kurayş'in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

Anlamı:
Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsin.

Mâun Sûresi


Okunuşu: Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. Ellezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâ'ûn.

Anlamı:
Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

Kevser SûresiOkunuşu: İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.

Anlamı: Şüphesiz biz sana Kevseri verdik.O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

Kâfirûn SûresiOkunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Nasr Sûresi


Okunuşu: İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.

Anlamı:Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O’ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.


Tebbet Sûresi


Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Anlamı: Ebû Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. O, bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir)


İhlas Sûresi


Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.). O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.


Felak Sûresi


Okunuşu: Kul e'ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı :De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”


Nâs Sûresi


Okunuşu: Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Mir şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Anlamı:De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”


Ayetel-el Kürsi


Okunuşu: Allahülailahe illa hüvel hayyül kayyum, late'huzühu sinetün vela nevmün, lehu mafissemavati ve mafil ardı, men zelleziy yeşfe-u ındehu illa biiznih yalemü mabeyne eydiyhim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ılmihı illa bimaşae, vesia kürsiyyühüssemavati vel'arda vela yeudühu hıfzuhüma vehüvel aliyyül azim.

Anlamı: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.


(*) Önemli Açıklama: Kur'an okumasını bilmeyenlere ezberlemede kolaylık olsun diye sûre ve duaların okunuşları Türk harfleri ile de yazılmıştır. Ancak, Kur'an harflerindeki bazı harflerin Türk alfabesindeki karşılıkları olmadığından sûre ve duaların yeni harflerle doğru olarak öğrenilmesi mümkün değildir. Bu sebeple sûre ve duaları, iyi bilen bir öğreticinin ağzından dinleyerek yanlışsız öğrenmek gerekir. Namazın farzlarından biri de Kur'an okumaktır. Manası bozulacak şekilde Kur'an'ın yanlış okunması halinde namazın bozulacağı düşünülürse, namaz surelerini doğru ezberlemenin önemi daha iyi anlaşılır.
Konu innuendo tarafından (21-03-2011 Saat 06:06 PM ) değiştirilmiştir.

SaFRaNBoLu isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için SaFRaNBoLu kullanıcısına teşekkür eden 52 üyemiz:
мαωι (15-06-2008), -HaKiKaT- (05-06-2008), 030903 (20-07-2009), 3mr (15-06-2008), ajanatar (01-03-2011), amicable (05-10-2008), Apprentice (15-09-2008), Ata Kızı (15-03-2013), att_fatih (19-12-2007), bay_bora38 (20-02-2009), bjkemal (06-08-2008), BlueMan_AK (01-01-2008), bozdo (15-03-2013), Brujah (07-05-2014), byyldrm (11-04-2009), chemy (14-02-2008), collina83 (12-11-2008), DayWalkerr (02-06-2007), DeRSaaDeT (07-10-2006), duman44- (24-10-2010), dursun (20-10-2006), ebreqa (20-01-2009), efecan07 (16-08-2007), ELAZIĞLI (21-01-2009), Elensu (05-10-2006), erdenyavuz (08-08-2011), Ŧ ℓ ε ŧ ¢ ħ (17-01-2007), gentleman_ (23-11-2009), gitarist23 (15-06-2008), Goenenly (14-03-2010), hocca (18-07-2008), innuendo (03-06-2008), irachann (20-06-2008), jojoline (25-06-2008), KurdanKoL (11-11-2008), mc_umut (24-06-2008), MONTANO (16-06-2008), MorTİS (17-11-2008), mr.aLi (19-11-2008), msc351 (21-10-2009), NeF (29-12-2008), NoMaD1978 (09-03-2007), OnoseR (24-10-2010), o_Z_y (21-05-2009), prof_21 (04-10-2010), redyellow2 (09-03-2013), remha (23-08-2009), RENOVATA (13-03-2007), SPECİAL (10-03-2013), STINGER (08-09-2008), yasinöcü (27-01-2010), Y£$!L (11-05-2007)

Alt 05-10-2006, 01:33 AM   #2
Elensu
Hızlı Üye
 
Elensu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2006
Mesajlar: 1,345
Teşekkürleri: 815
356 mesajına 589 kere teşekkür edildi.
Zuupla
Harika bir paylasim olmus.Allah c.c senden razi olsun.Emegine saglik

Elensu isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için Elensu kullanıcısına teşekkür eden 2 üyemiz:
aşnık (05-12-2009), KurdanKoL (11-11-2008)

Alt 05-10-2006, 04:40 PM   #3
SaFRaNBoLu
Misafir
 
Üyelik tarihi: Oct 2006
Mesajlar: 3
Teşekkürleri: 0
3 mesajına 65 kere teşekkür edildi.
Zuupla
İlginize Ben Teşekkür Ederim
Çalışmalarımın Devamı Gelicek İnşallah

SaFRaNBoLu isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için SaFRaNBoLu kullanıcısına teşekkür edenler:
KurdanKoL (11-11-2008)

Alt 07-10-2006, 08:09 PM   #4
DeRSaaDeT
Islambol
 
DeRSaaDeT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2006
Mesajlar: 6,406
Teşekkürleri: 6,133
2,918 mesajına 6,340 kere teşekkür edildi.
Zuupla
Allah razı olsun kardeşim konu artık sabittedir.

DeRSaaDeT isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için DeRSaaDeT kullanıcısına teşekkür edenler:
KurdanKoL (11-11-2008)

Alt 20-10-2006, 10:13 AM   #5
dursun
Eski Üye
 
dursun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2006
Mesajlar: 905
Teşekkürleri: 596
172 mesajına 273 kere teşekkür edildi.
Zuupla
allah razı olsun hocam

bana düşmez ama bu dualar hangi namazda hangi rekatta nasıl okunur böyle bir paylaşıma ihtiyacımız var hocam

dursun isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için dursun kullanıcısına teşekkür edenler:
KurdanKoL (11-11-2008)

Alt 25-01-2007, 06:08 AM   #6
Ŧ ℓ ε ŧ ¢ ħ
ےσℓđ
 
Ŧ ℓ ε ŧ ¢ ħ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Oct 2005
Yaş: 27
Mesajlar: 13,343
Teşekkürleri: 14,316
5,560 mesajına 14,841 kere teşekkür edildi.
Zuupla
güzel paylaşım gerçektende
özellikle Türkçe karşılıklarını da yazman çok hoşuma gitti
ellerine sağlık

Ŧ ℓ ε ŧ ¢ ħ isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için Ŧ ℓ ε ŧ ¢ ħ kullanıcısına teşekkür edenler:
KurdanKoL (11-11-2008)

Alt 13-03-2007, 03:29 AM   #7
RENOVATA
Banned
 
RENOVATA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 695
Teşekkürleri: 958
324 mesajına 1,947 kere teşekkür edildi.
Zuupla
Elİne SaĞlik Dostum HerŞey İÇİn SaĞoll

RENOVATA isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için RENOVATA kullanıcısına teşekkür edenler:
KurdanKoL (11-11-2008)

Alt 14-02-2008, 06:44 PM   #8
innuendo
HANZALA
 
innuendo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Bulunduğu yer: FİLİSTANBUL
Mesajlar: 9,949
Teşekkürleri: 15,115
5,842 mesajına 17,305 kere teşekkür edildi.
Zuupla

---::: OKUNUŞU :::---
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.
---::: ANLAMI :::---
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.
Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.Resimli olarak tekrar eklemek istedim =)

innuendo isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için innuendo kullanıcısına teşekkür eden 9 üyemiz:
3mr (15-06-2008), Apprentice (15-09-2008), Ata Kızı (15-03-2013), Goenenly (14-03-2010), hocca (18-07-2008), jarni17 (17-11-2008), KurdanKoL (11-11-2008), OnoseR (24-10-2010), SPECİAL (10-03-2013)

Alt 15-06-2008, 05:16 PM   #9
quicker
Misafir
 
Üyelik tarihi: Feb 2007
Mesajlar: 10
Teşekkürleri: 3
4 mesajına 5 kere teşekkür edildi.
Zuupla
çok güzel bir konu. Allah hepimizin alnını namaz nuruyla nurlandırsın.

quicker isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için quicker kullanıcısına teşekkür eden 2 üyemiz:
3mr (15-06-2008), Ata Kızı (15-03-2013)

Alt 15-06-2008, 05:20 PM   #10
zlion
Bağımlı
 
zlion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Mar 2008
Bulunduğu yer: Where you live...
Mesajlar: 480
Teşekkürleri: 444
173 mesajına 397 kere teşekkür edildi.
Zuupla
Allah Razı Olsun Pylaşım için...

zlion isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla

Alt 18-07-2008, 07:54 PM   #11
gazel18
Misafir
 
Üyelik tarihi: Apr 2008
Mesajlar: 1
Teşekkürleri: 0
1 mesajına 1 kere teşekkür edildi.
Zuupla


allah razı olsun

Konu gazel18 tarafından (18-07-2008 Saat 07:55 PM ) değiştirilmiştir. Sebep: Hackhell Otomatik Flood Engelleyici

gazel18 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için gazel18 kullanıcısına teşekkür edenler:
bulent1234 (24-11-2008)

Alt 02-09-2008, 05:03 PM   #12
DarkCod3r
Key&RC4 Coder
 
DarkCod3r - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Bulunduğu yer: Artık YENİ bi SOLUK
Yaş: 26
Mesajlar: 1,621
Teşekkürleri: 581
821 mesajına 2,905 kere teşekkür edildi.
DarkCod3r - MSN üzeri Mesaj gönder
Zuupla
Namazda Okuduğumuz Duaların Anlamı ! Namazda Okuduğumuz Duaların Anlamı !

Namazda Okuduğumuz Duaların Anlamı !

Namazda okuduğumuz duaların ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Yoksa bilmeden ezbere mi ibadet ediyoruz? İşte namaz dualarının anlamları...1- Sübhane Rabbiyel-Azim: Büyüklük ve azamet sadece Ona ait olan Rabbimi bütün noksanlardan tenzih ederim.

2- Semiallahü limen hamideh: Allahü teâlâ kendisine hamd edenin hamdini işitir, kabûl eder"

3- Allahümme rabbena ve lekel hamd: Allahım, Rabbim hamd sana mahsustur.

4- Sübhane Rabbiyel-Ala: Büyüklük ve Yücelik sadece Ona ait olan Rabbimi bütün noksanlardan tenzih ederim....

5- Subhaneke Duası: Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka İlâh yoktur.

6- Kunut duası 1: Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

7-Kunut duası 2: Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

8- Tahiyyat duası: Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun.Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka İlâh yoktur.Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

9- Salli duası: Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin

10-Barik duası: Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

DarkCod3r isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için DarkCod3r kullanıcısına teşekkür eden 16 üyemiz:
asaaad (20-02-2009), Ata Kızı (15-03-2013), bay_bora38 (20-02-2009), febeke (20-02-2009), goldbrg (20-02-2009), image41 (20-02-2009), innuendo (02-09-2008), kobra2130 (20-02-2009), KurdanKoL (11-11-2008), lastking (04-01-2009), manyaxceza (20-02-2009), mirrorer (20-02-2009), MorTİS (20-02-2009), muratsose (20-02-2009), zignec (04-01-2009), ~SiLenT ScЯeaM~ (20-02-2009)

Alt 08-09-2008, 07:40 AM   #13
tolgaarg
Misafir
 
tolgaarg - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Dec 2007
Mesajlar: 8
Teşekkürleri: 1
4 mesajına 5 kere teşekkür edildi.
Zuupla
çok Güzel Olmuş Emeğine Sağlık .. Arkadaşlar Bunların Mp3 Olanları Var Mı ??? Varsa Virir Seniz Sevinirim ... Teşekküerler..

tolgaarg isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için tolgaarg kullanıcısına teşekkür edenler:
bulent1234 (24-11-2008)

Alt 15-09-2008, 05:54 PM   #14
Apprentice
Üye
 
Apprentice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jan 2006
Yaş: 36
Mesajlar: 139
Teşekkürleri: 133
39 mesajına 113 kere teşekkür edildi.
Zuupla
Önemli açıklama eklediğin iyi olmuş herkes okumalı aradaki farkı bilmeli....

Apprentice isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için Apprentice kullanıcısına teşekkür edenler:
innuendo (15-09-2008)

Alt 17-11-2008, 11:31 PM   #15
FaLCoN_45
ßy F@|CoN [45]
 
FaLCoN_45 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Jun 2007
Bulunduğu yer: «●» ∂üηуα™ !!! «●»
Mesajlar: 1,199
Teşekkürleri: 1,142
557 mesajına 5,457 kere teşekkür edildi.
Zuupla
eLine sağLık kardeşim çok qüzel konu...

FaLCoN_45 isimli üyemiz çevrimdışıdır. (Offline)  

 

Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!Mesajı Spurl ile Paylas!
Alıntı ile Cevapla

Cevapla

Etiketler
dualar, namazda, okunan, sureler


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are KapalıTüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:17 PM.

Forum Yasal Uyarı HH
Kullanılan Portal Sürümü : HH Portal
Script Sürümü : vBulletin Version 3.8.4 PL1
Seo Yazılımı : vBSEO ©2009, Crawlability, Inc
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Sitemiz Internet Explorer 6+, Firefox 2.0.0.14+, Opera 9.52+, Safari 3.1.2+, Chrome 0.2.153.1+ ve 1024x768+ Ekran Çözünürlüğünde Test Edilmiştir.
Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan .yer sağlayıcı. olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz .uyar ve kaldır. prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, bora@tabakoglu.com mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

HHPortal İçerik ve Yer Sağlayıcı İletişim Bilgileri İçin Tıklayınız.

Valid CSS!