İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi
SULH CEZA MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
İDARİ PARA CEZASINA
İTİRAZ EDEN : Firma Adına Yetkili
Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KARŞI TARAF : Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
İl Müdürlüğü/ERZİNCAN
TALEP KONUSU : Karşı tarafça kesilen 4.04.2006 tarihli 32 no.lu 1.220,00 YTL.lik idari para cezasının iptaline karar verilmesi dileğidir.
İTİRAZ NEDENLERİ :
1-Karşı taraf olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğünce kesilen para cezası usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü 5719 sayılı Kanunun 29/a md. si gereğince şirketimize ait ceza tahakkuk ettirilmiş ise de marketimizde satılan mallar üretim izni alınmış mallar olup marketimizde üretim izni olmayan mal satmamaktayız. Yapılan bu tespit usul ve yasaya aykırıdır.
2-Yine tarafıma gönderilen para cezasında iddiaya konu üretim izni olmayan hangi ürünü sattığımız belirtilmemiştir. Emanete alınan ballar ile ilgili bu cezanın kesildiğini tahmin ediyorum. Oysa sattığımız balların üretim izini etiketler üzerinde mevcuttur. Zaten yediemine alınan, tutanağa konu balların üretim izni olduğu yapılacak incelemede anlaşılacaktır. Suç zabıt tutanağı tarafıma tebliğ edilmemiştir.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle itirazımın kabulü ile öncelik-ler cezaya konu balların bozulma ihtimaline binaen bu malların tarafıma yediemin olarak verilmesi nedeni ile emanete alınma işleminin kaldırılmasına, karşı tarafça kesilen 4.04.2006 tarihli 32 no.lu 1.220,00 Yeni Türk Liralık idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Firma Yetkilisi
Adı ve Soyadı
İmza